What's happening?

Hưng Yên: Người đàn ông đang đi bộ thì bị đối tượng lạ đi xe máy chém đứt lìa cánh tay