What's happening?

HOT: video thanh niên xông vào tiệm vàng đập tủ kính lấy vàng ném ra đường