What's happening?

Hiệp Hoà – Bắc Giang: Con bị sang chấn tâm lý chém mẹ và cháu nguy kịch tính mạng