What's happening?

Độc lạ Bình Tân: Đang đi đá xe thì thấy bà lão ăn xin đi qua, thanh niên không ngần ngại gọi bà lại để cho tiền