What's happening?

!! ĐỘC LẠ BÌNH TÂN: ĐANG ĐI ĐÁ XE THÌ THẤY BÀ LÃO ĂN XIN ĐI QUA, THANH NIÊN KHÔNG NGẦN NGẠI GỌI BÀ LẠI ĐỂ CHO TIỀN