What's happening?

CLIP: ANH NÔNG DÂN 96 ĐI TÌM SUGAR BABY, “BOOK” NHẦM PHÓNG VIÊN VÀ CÁI KẾT LÊN LUÔN VTV