What's happening?

Clip: Anh nông dân 96 đi tìm suger baby, “book” nhầm phóng viên và cái kết lên luôn VTV