What's happening?

Bình Định: Vừa đổ xăng vừa hút thuốc, thanh niên làm cháy luôn cả cây xăng