What's happening?

Bất chấp biển cấm – Khách tây Santo như thi đấu Seagames tại thác Du Gìa, Hà Giang